Refundácia letenky

Letenky spoločnosti Ryanair sa vo všeobecnosti nevracajú. Ak sa váš let uskutočnil a vy ste necestovali, nemáte nárok na vrátenie peňazí. Môžete mať oprávnené dôvody, prečo ste sa rozhodli necestovať, ale náš obchodný model je jednoduchý – neposkytujeme náhrady ľuďom, ktorí necestujú, pretože miesto, ktoré ste si rezervovali, sa počas vašej neprítomnosti neobsadilo.

V zriedkavých prípadoch, keď spoločnosť Ryanair zrušila váš let, neuskutočnila let primerane podľa letového poriadku alebo vám bol odmietnutý nástup na palubu, môžete mať nárok na vrátenie peňazí v súlade s nariadením (ES) č. 261/2004. Nárok na vrátenie peňazí môžete mať aj v prípade, že najbližší rodinný príslušník, ktorý necestuje s vami, zomrie do 28 dní pred rezervovaným letom alebo ak vy alebo niekto z vašej rezervácie vážne ochorie alebo zomrie pred cestou.


Na vrátenie peňazí za letenku môžete mať nárok za nasledujúcich okolností:

  • ak bol váš let zrušený;
  • ak ste zaznamenali meškanie letu dlhšie ako 5 hodín;
  • ak sa váš plánovaný čas odletu oneskorí aspoň o 5 hodín;
  • v prípade veľmi vážnej choroby alebo úmrtia rezervovaného cestujúceho alebo úmrtia blízkeho člena rodiny, ktorý necestuje s vami.